ERGODESIGN 2 gatly üçburç çörek gutusy bilen burç çörek gutusy

ERGODESIGN burç çörek gutusy, adyndan görnüşi ýaly, aşhana taýagynyň burçunda ulanylýar.Bu burç şkaf çörek gutusy aşhanaňyzyň ýerini tygşytlap biler.2 gatly üçburç şekilli, aç-açan penjire, durnukly tenon gurluşy, arka howa şarjagazlary, beýik aýak aşagy we 100% tebigy bambuk materialy, bularyň hemmesi ERGODESIGN çörek gutusyny çöregiňiz we miwäňiz üçin amatly saýýar.


 • Ölçegleri:L12.6 "x W12.6" x H13.4 "
  L32 sm x W32 sm x H34 sm
 • Bölüm agramy:2.20 KG
 • Göwrümi:77.60 OZ
 • Tölegiň şerti:T / T, L / C, D / A, D / P.
 • MOQ:300 HK
 • Gurşun wagty:40 gün
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 40,000 - 50,000 PCS

 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady ERGODESIGN Burç çörek gaplary iki gatly
  Model NOOKReňk 504000 / Tebigy
  5310009 / Goňur
  5310030 / Gara
  Reňk Tebigy
  Material 95% bambuk + 5% akril
  Stil Iki gatlak;Burç ulanylýar
  Kepillik 3 ýyl
  Gaplamak 1. Içki paket, köpürjikli sumka bilen EPE;
  2.Kartonyň standart 250 funtyny eksport ediň.

  Ölçegler

  Bread-box-504000-2

  L12.6 "x W12.6" x H13.4 "
  L32 sm x W32 sm x H34 sm

  Uzynlygy: 12,6 "(32 sm)
  Giňligi: 12,6 "(32 sm)
  Boýy: 13,4 "(34 sm)

  Düşündirişler

  Bread-box-504000-1

  “ERGODESIGN” burç burç çörek gutusy, aşhanaňyzyň otagyny ýerleşdirýän aşhana hasap burçuna ýerleşdirip boljak giňişlik tygşytlaýan çörek saklaýjy gapdyr.Jikme-jiklikler bilen ussatlyk bilen ýasalýarlar:

  1. Uly kuwwatly goşa gatlak çörek gutusy

  ERGODESIGN burç çörek gutusy, çörek saklamak üçin uly kuwwatlylygy hödürleýän 2 gatlak bilen bezelendir.Çörekleri, küýzeleri, tostlary we beýleki bişirilen naharlary uly çöregimiziň içinde saklap bilersiňiz.

  2. Açyk aýna penjire

  Burç çörek gutymyzyň aýna penjiresi aç-açan bolýar, şonuň üçin çörek gaplaryny açmazdan göni seredip bilersiňiz, bu çörek saklamaga peýdaly.

  3. Howanyň dolanyşygy üçin arka howa merkezi

  ERGODESIGN burç çörek gaplary arka howa şemallary bilen enjamlaşdyrylandyr, bu çöregiňizi we bişirilen iýmitleriňizi takmynan 3-den 4 güne çenli täze saklamak üçin degişli howa aýlanyşyny kepillendirip biler.Beýleki adaty howa geçirmeýän gaplar, çöregiňizi howa aýlanmazdan çalt köne eder.

  4. Tebigy bambuk

  Highokary hilli tebigy bambukdan ýasalan bambuk çörek gutymyz ekologiýa taýdan arassa we arassalamak aňsat.

  5. Durnukly tenon gurluşy

  Durnukly tenon gurluşy, aşhana taýagy üçin uly çörek gutymyzyň berkligini üpjün edýär.Uly çörek gutusyna berk berkidildi.3 ýyl kepillik berilýär.

  6. Tegelek tutawaç

  Tegelek tutawaç, çörek saklaýan gutymyzyň açylmagyny we ýapylmagyny aňsatlaşdyrýar.

   

  Bread-box-504000-4

  Elýeterli reňkler

  Bread-box-504000-1
  Bread-box-504000-7

  504000 / Tebigy

  Bread-Box-5310009-1
  Bread-Box-5310009-3
  Bread-Box-5310030-1
  Bread-Box-5310030-3

  5310009 / Goňur

  5310030 / Gara

  Çörek gutymyz bilen näme gelýär

  Gollanma gollanmasy

  Goşmaça uly çörek gutusy bilen görkezme gollanmasy goşulýar.Görkezmelere ädimme-ädim eýerip ýygnamak aňsat.

  Buraw sürüjisi

  Eliňizde gural ýok bolsa, kiçijik amatly nurbat sürüjisi hödürlenýär.

  Goşmaça nurbatlar we agaç tutawaçlar

  Goşmaça metal nurbatlar we agaç tutawaçlar mundan beýläk ulanmak üçin kiçijik paketde hem hödürlenýär.

  Goýmalar

  ERGODESIGN uly çörek gutusy, täzeligi saklamak üçin öýde öndürilen çörek ammary üçin ulanylýar.Aşhanaňyzyň ýerini tygşytlap bilýän bu burç çörek gutusyny aşhana hasap burçuna ýerleşdirip bilersiňiz.

  Bread-box-504000-5
  Bread-box-504000-6
  Bread-Box-5310009-6
  Bread-Box-5310030-6

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler