ERGODESIGN Stackable ahyrky stol we ammar bilen gapdal stol

Livingaşaýyş otagy üçin “ERGODESIGN” gapdal stollary (2 toplumdan ybarat) iki gatly gapdal stollar ýaly ýerleşdirilip bilner.Qualityokary hilli materiallar bilen gaty we berk gurluş.Aşakdaky 4 aýakdaky gorag ýassygy, agaç düşek stollary gymyldadylanda poluňyzyň çyzylmagynyň öňüni alyp biler.Kitaplaryňyz, düşegiňizdäki lampalar, äýnek ýa-da suw üçin uly ammar bar.Mundan başga-da, näzik dizaýnly agaç gapdal stolumyz, meşhur bolan önümçilik üzüm stiline-de laýyk gelýär.


 • Ölçegleri:L11.9 "x W11.8" x H19.5 "
  L30.50 sm x W30 sm x H49.50 sm
 • Bölüm agramy:12.60 KG
 • Tölegiň şerti:T / T, L / C, D / A, D / P.
 • MOQ:100 HK
 • Gurşun wagty:30 gün
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 14,000 PCS

 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady ERGODESIGN Stackable ahyrky tablisa
  Model NOOK 503504
  Reňk Rüstik goňur
  Material Panel + Polat
  Stil Saklanylýan, önümçilik üzümi
  Kepillik 2 ýyl
  Gaplamak 1. Içki paket, aç-açan plastmassa OPP halta;
  2.Kartonyň standart 250 funtyny eksport ediň

  Ölçegler

  End-Table-503504-5

  L11.9 "x W11.8" x H19.5 "
  L30.50 sm x W30 sm x H49.50 sm

  Uzynlygy: 11,9 "/ 30.50 sm
  Giňligi: 11,8 "/ 30 sm
  Endeke ahyrky stoluň beýikligi: 19.5 "/ 49.50 sm
  Ackapylýan ahyrky stollaryň beýikligi: 27.4 "/ 69.50 sm

  Düşündirişler

  End-Table-503504-4

   

   

  1. Köp funksiýaly
  ERGODESIGN ahyrky tablisalar (2-nji toplum) goşa gatlakly ahyrky tablisalar üçin saklanýar.Olary düşegiňiziň her gapdalynda aýratyn goýup bilersiňiz, ýa-da isleýşiňiz ýaly 2 gatly gijeki oturgyç hökmünde beýlekisine goýup bilersiňiz.

   

  2. Gaty we berk gurluş
  Saklaýan dar gapdal stolumyz, gapdal stollarymyzyň durnuklylygyny we berkligini güýçlendirýän ýokary hilli P2 bölejik tagtasy we Gara metal çarçuwasy bilen öndürilýär.

   

   

  3. Näzik ussatlyk we jikme-jiklikler

  Gapdal stoluň gyralary çagalaryň howpsuzlygy üçin nepis görnüşde ýasaldy.4 aýagyň aşagyndaky gorag ýassygy bolsa poluňyzyň çyzylmagyndan goramaga ukyplydyr.

   

  4. Uly ammar
  Ahyrky stolumyzyň köp saklanmagy sebäpli kitaplaryňyzy, düşek çyralaryny, äýnekleri, suwy ýa-da içindäki zatlary saklap bilersiňiz.

  End-Table-503504-6

  Bukjanyň mazmuny

  - Ahyrky tablisalar x 2
  - Gurnama toplumy
  - Görkezmeler

  Goýmalar

  Saklaýan ERGODESIGN ahyrky stol, stoluňyzyň çyralaryny, äýnegini ýa-da kitaplaryny ýatylýan otagda ýa-da otagdaky diwanyňyzyň ýanynda saklamak üçin ulanylýar.Livingaşaýyş otagynyň mebellerini gowy saýlamak bilen, gapdal stolumyz otagyňyzy has amatly eder.

  End-Table-503504-1
  End-Table-503504-2
  End-Table-503504-7
  End-Table-503504-3
  End-Table-503504-8

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler