ERGODESIGN Zal agajy, girelge üçin ammar skameýkasy we tekjeli palto

Saklaýyş skameýkasy bolan “ERGODESIGN” zal agajy, ýeriňizi we puluňyzy tygşytlap bilýän “Coat Rack”, “Aýakgap skameýkasy” we “Saklaýyş tekjesi” hökmünde ulanylyp bilner.Howpsuzlyk ýüpi, palto agajymyzy diwara berk ýapmak arkaly durnuklylygy we howpsuzlygy has ýokary derejä çykarýar.Ansat ýa-da tötänleýin ýykylmaz.Has köp işlemek üçin 7 sany hereketli asma çeňňek we 2 sany demir tekjesi bar.Bu ýönekeý, ýöne sypaýy.ERGODESIGN 3-in-1 palto raflary diňe girelgede däl, eýsem foýede, ýatylýan otagda we hatda hammamda hem ulanylyp bilner.


 • Ölçegleri:L25 "x W11.8" x H67.7 "
  L63.50 sm x W30 sm x H172 sm
 • Bölüm agramy:9.10 KG
 • Tölegiň şerti:T / T, L / C, D / A, D / P.
 • MOQ:100 HK
 • Gurşun wagty:30 gün
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 14,000 PCS

 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Önümiň ady Giriş ýoly üçin ammar skameýkasy bilen ERGODESIGN zal agajy
  Model NOOK 504656
  Reňk Rüstik goňur
  Material Panel + Polat
  Stil Vintage Elegant, 3-in-1 görnüşi
  Kepillik 2 ýyl
  Goýmalar “ERGODESIGN” palto taýajyk koridorda, girelgede, faýlda, ýatylýan otagda, palçyk otagynda ýa-da ofisde ulanylyp bilner.
  Gaplamak 1. Içki paket, aç-açan plastmassa OPP halta;
  2.Kartonyň standart 250 funtyny eksport ediň

  Ölçegler

  Hall-tree-504656-2

  L25 "x W11.8" x H67.7 "
  L63.50 sm x W30 sm x H172 sm

  Uzynlygy: 25 "/ 63.50 sm
  Giňligi: 11,8 "/ 30 sm
  Boýy: 67,7 "/ 172 sm

  Düşündirişler

  1. 7 aýrylýan çeňňekler:

  Eşikleriňiz, paltoňyz, şarflaryňyz, açarlaryňyz we sumkalaryňyz we ş.m.Gerek däl çeňňekleri beýleki zatlar üçin boş otag üçin hem aýryp bolýar.

  2. Howpsuzlyk ýüpi:

  Zal agajymyzy diwara berk ýapýar, şonuň üçin çagalar töwereginde oýnanda birden ýykylmagyndan gorkmaň.

  3. Padlary goraň

  Dört sany sazlanyp bilinýän gorag ýassygy, aýakgap saklaýan palto tekerimiziň aşagyna ýerleşdirildi.Şonuň üçin oturgyçly zal agajymyz hatda halylarda ýa-da deňsiz pollarda-da durnukly durup bilýärdi.

  4. Aýakgap saklamak üçin iki derejeli köwüş aýakgaplary

  Giriş ýoluňyzy tertipli we tertipli saklamak üçin aýakgabyňyzy ýa-da beýleki zatlaryňyzy şu 2 tekjä goýup bilersiňiz.

  Hall-tree-504656-3

  ERGODESIGN palto aýakgap skameýkasynyň bölekleri

  Gurulmazdan ozal aşakdaky ätiýaçlyk şaýlaryny alýandygyňyzy barlaň we tassyklaň.

  Hall-tree-504656-5

  Goýmalar

  ERGODESIGN oturgyçly girelge agajy koridorda, girelgede, faýlda, ýatylýan otagda, palçyk otagynda ýa-da ofisde ulanylyp bilner.Bu dar girelgäniň paltasy ýer tygşytlaýar.Aýakgap saklaýan goňur zal agajy, öýüňize senagat howasyny goşar.

  Hall-tree-504656-6
  Hall-tree-504656-8
  Hall-tree-504656-7
  Hall-tree-504656-4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler